World Dredgers BV

Het team van World Dredgers is uw specialist voor zandzuigers en overig baggermaterieel met de daarbij behorende reserve en slijtdelen.

Wij bieden u maast maatwerk oplossingen ook een compleet pakket voor allround service. Van planning tot installatie en onderhoud gedurende de volledige levensduur van uw materieel.

Efficiëntie, kostenbesparing en betere prestaties

Bij de winning van grondstoffen door middel van natte ontgraving gaat het in wezen om de interactie van de afzonderlijke componenten, zowel uit technisch oogpunt als met betrekking tot de  - geautomatiseerde -  procesbeheersing. Alleen wanneer alle hoofdcomponenten, onderdelen en hun parameters op elkaar zijn afgestemd, en met elkaar interageren in het proces - gegevensuitwisseling - bereikt u een duurzame meetbare verhoging van de efficiëntie die kan oplopen tot 32% energiebesparing. Bij World Dredgers optimaliseren wij zowel afzonderlijke deelgebieden alsmede de gehele workflow vanuit één enkele bron. Onze expertise is gebaseerd op klassieke werktuigbouwkunde, individuele project- en procesplanning en onze eigen decennialange ervaring in de grondstofwinning.