Nieuwbouw

De omstandigheden waaronder gebaggerd moet worden, zijn onder meer afhankelijk van de locatie, baggerdiepte, bodemgesteldheid, afmetingen van de winput en ecologische voorschriften. Afgestemd op deze eisen en de wensen van de klant, kunnen wij op voorhand de kosten van elke ton product in depot calculeren.

Onze profiel- en cutterzuigers zijn demontabel en te transporteren over de weg. Wij leveren zowel diesel- als compleet elektrische zuigers, voorzien van de modernste baggerautomatisering en navigatiesystemen.

Renovatie en ombouw

Naast het ontwerpen en bouwen van nieuwe installaties, renoveren en modificeren wij ook bestaande zuigers die daarbij van de nieuwste technologieën kunnen worden voorzien.

Service

Opdrachtgevers hebben binnen World Dredgers één contactpersoon die via onze hoofdlijn 24 uur per dag bereikbaar is. In veel gevallen kunnen problemen op afstand verholpen worden, maar indien noodzakelijk is hij binnen de kortste keren op locatie om reparaties uit te voeren of onderdelen te vervangen.

World Dredgers heeft met het oog daarop vrijwel alle relevante componenten op voorraad. Om de kans op storingen tot een minimum te beperken en op die manier stilstand te voorkomen, biedt World Dredgers haar klanten de mogelijkheid om de installaties periodiek te laten controleren.

Reperatie en service aan pompen

Bij World Dredgers BV werken speciaal opgeleide monteurs die gedegen onderhoud en reparaties aan Warman- en andere pompen kunnen uitvoeren. Uiteraard gebeurt dit ook op locatie.

Service, reparatie en onderhoud

World Dredgers BV is een servicegericht bedrijf waar vakkundig personeel 24 uur per dag klaar staat om onderhoud- en reparatiewerkzaamheden uit te voeren. Dit niet alleen aan de automatisering of elektrische installaties, maar ook aan pompen en baggerinstallaties.

Onze bedrijfslocatie in ‘s Heerenberg beschikt over alle faciliteiten en apparatuur om deze werkzaamheden snel en efficiënt uit te voeren. Indien noodzakelijk c.q. gewenst worden onderhoudswerkzaamheden natuurlijk ook op locatie uitgevoerd.